ПРОИЗВОДИ

Со нашата понуда се опфатени следните производи:

ГРЕЕЊЕ и СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ

Котли, шпорети, камини

( дрво, јаглен, пелети, нафта, ел.енергија )

            Viadrus – Чешка

            Centrometal – Хрватска

            Termomont – Србија

            Sime – Италија

            Bosch – Германија

            Alfa plam –Србија

            Kratki – Полска

Ales – Македонија

Бојлери

( електрични, комбинирани )

            Leov – Македонија

Ting – Македонија

Ariston – Италија

Sunsystem – Бугарија

Соларни колектори и опрема

( рамни, вакуумски )

            Zrak – Македонија

            Camel Solar - Македонија

Експанзиони садови

            Zilmet – Италија

            Aquasystem – Италија

Пумпи

            Weberman – Полскa 

IMP – Словенија

            Wilo – Германија

            Grundfos – Данска

Радијатори и цевни регистри

Copa – Германија

Radiator2000 – Италија

            Global – Италија

Вентили

            Fornara – Италија

Ferro – Полска

            Tesa – Италија

Caleffi - Италија

Алумпласт црево и фитинг

            Valsir – Италија

            Fornara – Италија

Бакарна цевка и фитинг

            FBC Majdanpek – Србија

            Frabo – Италија

            Viega – Германија

Мерни инструменти и термостати

            Ferro – Полска

            Salus - Полска

 

ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА

Valsir – Италија

Pestan – Србија

            Hydroflex – Полска                      

            Ferro – Полска

ЧЕШМИ и ГАЛАНТЕРИЈА

Ferro – Полска

            Novaservis - Чешка

“ЗАДОВОЛЕН“ муштерија е наша главна цел и мото во работењето.