УСЛУГИ

Нашето портфолио на услуги опфаќа:

 

-Монтажа на

            Сите видови топловодни системи за греење

            Соларни системи

            Водоводни системи

Канализација

            Санитарија, чешми и галантерија

 

-Транспорт со сопствено возило

“ЗАДОВОЛЕН“ муштерија е наша главна цел и мото во работењето.